Velkochovy

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými způsoby chovu nosnic?

Přibližně 84% komerčních velkochovů v České republice využívá klecovou technologii. V roce 1999 přijala Rada EU směrnici 1999/74/ES, která od 1.1.2012 zakazuje chov nosnic v konvenčních bateriových neobohacených klecích ve všech zemích EU. Mimo EU se ale stále běžně používají.

Neobohacené klecové chovy

V konvenčních neobohacených klecových chovech jsou nosnice natěsnané v holých klecích s životním prostorem cca formátu papíru A4. Klece jsou uloženy v dlouhých řadách v minimálně třech patrech nad sebou, v tzv. bateriích. Baterie jsou umístěné v halách s umělým intenzivním osvětlením, které svítí až 17 hodin denně, protože světlo podporuje snášení vajec. Zde žijí slepice něco málo přes rok, krmí se medikovanými krmnými směsmi a za celý život nespatří přirozené světlo či trávu. Nemají možnost rozvíjet žádnou ze svých přirozených potřeb, jako je hrabání, klování, hnízdění nebo protřepávání křídel a čištění peří. Po jednom snáškovém období se celá hala vyskladní a slepice se převezou na jatka. Během této manipulace mnohé z nich utrpí zlomeniny dlouhých kostí, které jsou velmi křehké díky nucenému nedostatku pohybu a vyčerpání dlouhým snáškovým obdobím.

obohacené klecové chovy

V tzv. obohacených klecích, jejichž používání není ani v EU nijak časově omezeno, má každá nosnice 50 cm2 (plocha třech krabiček zápalek) prostoru navíc oproti klecím neobohaceným. Kromě toho je v obohacených klecích malý prostor pro popelení, hnízdění a hřadování. Bohužel jde pouze o „kosmetické“ úpravy, které nosnicím nepřinášejí skutečnou změnu k lepšímu. V ČR se již nesmí konvenční klece používat, ale například v Polsku jsou tyto neobohacené klece stále běžné.

Slepice chované v klecích

Chovy v halách

Chovy v halách na hluboké podestýlce poskytují nosnicím při dobrém managementu uspokojivé životní podmínky. Mohou se volněji pohybovat, mohou projevovat přirozené chování jako je hrabání, popelení a obrušování drápů. Mají také k dispozici hřady a snášková hnízda. Nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v halách bez možnosti pobytu venku.

Chovy v halách

Volné chovy

Chovy s venkovním výběhem se od předchozího typu liší možností pobytu venku, což značně zlepšuje celkovou životní pohodu nosnic.

Chovy ekologické či bio-chovy jsou z hlediska pohody nosnic nejpříznivější. Chovatelé v takových chovech musí plnit přísné podmínky pro udělení certifikátu Bio ve všech aspektech chovu a podléhají pravidelným kontrolám. Obecně se v ekologických chovech klade důraz na co největší přirozenost života zvířat, nosnice zde mají možnost pobytu ve výběhu (plocha min. 2,5 m2/slepici), mohou snášet vejce do hnízda, v halách je podestýlka (max. 12 slepic/ m2) a hřady. Většina krmení pochází z ekologického zemědělství.

Více o značení vajec dle jednotlivých typů velkochovů najdete v sekci Nákup správných vajec.

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab