Blog

Slepičky jsou doma

ZPĚT

Pokud se rozhodnete zachránit slepičky před jistou smrtí a poskytnout jim u sebe na zahrádce nový domov, se vší tou radostí z nových členů domácnosti přichází i zodpovědnost. Je potřeba slepičkám zajistit takové prostředí, kde budou v bezpečí a kde budou mít možnost se v klidu rozkoukat a postupně objevovat svět, který doposud neznaly. Slepičkám, které jste si z velkochovu přivezly, je něco málo přes rok. Od malého kuřátka až do této chvíle poznaly jen život v malém uzavřeném prostoru při umělém světle. První dny v novém prostředí budou možná trochu zmatené a budou potřebovat vaši trpělivost a péči.

Co můžete udělat, aby byl pro ně tento začátek nového života co nejpohodovější?

1. Připravte slepičkám kurník a výběh, kde budou v bezpečí a kde jim nebude zima. Pokud probíhá adopce v zimě, je vhodné slepičky do plného opeření chovat v chráněných prostorech (ve velkochovu jsou v zimě chovány v teplotě cca 10 °C). S přibývajícím opeřením je možné teplotu snižovat a pouštět je přes poledne ven.

2. Když je dáte do kurníku, otevřete jim přes den dvířka, ale nechte je, ať si samy vylezou ven, kdy uznají za vhodné. Je možné, že první dny budou mít slepičky strach z kurníku vylézt. K ničemu je nenuťte.

3. Jestli budou slepičky umístěny k již chovaným slepicím, doporučuje se minimálně týdenní separace. Je to z toho důvodu, že nové holky jsou ze všeho dost vyjukané, takže je dobré jim poskytnout nějaký čas v klidu. Původní slepice mohou být vůči novým agresivní, takže by ke stresu z nového prostředí přibyl ještě stres ze šarvátek. Více o začlenění nových slepiček do současného hejna najdete v tomto textu.

4. Před vypuštěním zkontrolujte, zda nemají přerostlé drápky, někdy to ve velkochovech mívají, protože si je tam nemají jak obrousit. Pokud je mají zakroucené, vadí jim při chůzi. Dají se jednoduše zkrátit silnějšími nůžkami nebo kleštičkami. Pozor ale, ať nestřihnete do lůžka pařátku, krvácelo by to. Stříhání drápků slepičky nijak nebolí, je to jako lidské nehty.

5. Ve velkochovu jsou slepičky krmeny směsí pro nosnice, my doporučujeme v tom pokračovat. Později můžete třeba zařazovat i jiné dobroty, tedy kromě trávy a dalších rostlin, které si slepice venku samy sezobnou. Nezapomeňte na čistou vodu.

6. V klecích žijí slepice na velmi malém prostoru jak do šířky, tak do výšky. Mají sice k dispozici bidýlka, ale k hřadování to moc není. Proto po příjezdu do nového domova hřady častokrát vůbec nepoužívají a spí na zemi. Vy je ale můžete každý večer na bidýlka vysadit, aby se to postupně naučily.

7. Slepičky z velkochovu nejsou zvyklé na režim – ráno z kurníku ven/večer do kurníku zpět. Dejte pozor, aby vám nespaly vedle nebo pod kurníkem. Když je tam po večerce najdete, seberte je a dejte do bezpečí kurníku, aby je nějaký predátor v noci na zemi neobjevil. Samozřejmostí by měl být kurník i výběh dobře chráněný před liškami a kunami, pro které jsou slepice až příliš snadnou kořistí.

 

Začátky se slepičkami přivezenými z velkochovu nebývají vždy jednoduché. Zvlášť holky z klecového chovu jsou často dost zbídačené, takže potřebují hodně lásky a trpělivosti, aby se pěkně rozkoukaly, opeřily a začaly si konečně užívat života se vším, co k tomu patří.

Pokud máte nějaký slepičí dotaz nebo problém, můžete se přidat do skupiny na Facebooku Slepice v nouzi nebo nás kontaktovat na emailu info@slepicevnouzi.cz.

ZPĚT

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab