Začlenění do hejna

Sloučení a založení nového hejna

Slepice si vytváří v rámci skupiny silné sociální vazby a ustanovují si takzvaný klovací pořádek, a to již během několika dnů po seznámení. Pokud není v hejnu kohout, hierarchie jde od nejvýše postavené slepice (nejdominantnější) až po tu nejníže postavenou. Každá slepice by měla vědět, kde je její místo v hejnu, pak spolu můžou členové skupiny dobře fungovat.

Již uspořádané hejno může být k nově příchozím až překvapivě kruté. Přidání nových slepic do již zavedeného hejna vyžaduje hodně trpělivosti a celý proces může trvat i několik týdnů. Neexistuje žádné univerzální řešení, které vám zaručí výsledek v podobě šťastného společenství slepic. I tak mohou být níže uvedené tipy dost užitečné.

Vytvoření hejna ze slepiček z velkochovu

Pokud vytváříte hejno ze slepiček zachráněných z velkochovu, je fajn vědět, že ačkoliv pocházejí ze stejné farmy, navzájem se pravděpodobně vůbec neznají. V klecích jsou slepice umístěné cca po 20, v halách je jich takové množství, že nemají šanci si jedna druhou zapamatovat. Musí si tedy vytvořit vlastní hierarchii zcela od začátku a to jim může pár dní trvat.

Nejdřív se budou slepičky nejspíše zajímat především o své okolí, přeci jen se ocitly v novém prostředí a většinu věcí (tráva, hlína, sluníčko) vůbec neznají. V této fázi jsou vším novým natolik zaujaté, že jsou na sebe zpravidla hodné. Za pár hodin už může být ale vše jinak a jedna slepice nebo i víc holek se bude chtít ujmout vedení. Dominantní slepice může zaútočit na ostatní členy hejna, popřípadě je odhánět od jídla nebo pronásledovat po výběhu. Možná začne skákat na ostatní a klovat je do hřebínku. Není to moc elegantní chování, ale je to účinný způsob, jak se prosadit.

Jakkoliv vám to přijde brutální, je tohle chování přirozené, v ideálním případě přijmou méně dominantní ptáci svoji podřízenou pozici a po týdnu by měl v hejnu zavládnout klid.

Soupeření o dominanci

Někdy se může stát, že se v hejnu objeví dva stejně dominantní jedinci, kteří soupeří o první místo a vůdčí pozici. V takovém případě je klidně chvíli nechte, během několika minut se pravděpodobně jedna ze slepic vzdá a ustoupí.

Soupeření o dominanci

Pokud ale tyto bojůvky neustávají, je potřeba zasáhnout, aby se ptáci navzájem nezranili. Použijte taktiku odvedení pozornosti, zapískejte, zatleskejte a slepice od sebe pokud možno oddělte. Hřebínky jim namažte vazelínou, abyste jim vzájemné zraňování trochu ztížili.

Jestli mají slepice dostatek prostoru, krmení a vody, tyhle šarvátky by měly během několika dní (maximálně týdnů) přestat.

Obzvláště v menším prostoru se může ale stát, že se jedna slepice projevuje jako neoblomná agresorka a soustavně své okolí šikanuje. Níže postavené slepice musí mít možnost ustoupit z cesty, schovat se, nebo se prostě vzdálit. Pokud jim to není umožněno (např. nedostatek místa), agrese bude pokračovat a výpady a honičky budou na denním pořádku.

To se dá vyřešit tím, že slepicím výběh zvětšíte a poskytnete jim tak potřebný odstup. Jestli máte výběh dobře zabezpečený před predátory, nechte slepice na volno, to jim nabídne dostatek podnětů a zábavy, takže se hierarchie ustanoví daleko rychleji a celé hejno bude ve větší pohodě.

Dominantní ptáci si někdy hlídají jídlo a pití a nedovolí ostatním se k těmto zdrojům přiblížit. To vyřešíte tím, že rozmístíte ve výběhu více nádob s jídlem a vodou, aby se mohli i níže postavení jedinci v klidu nakrmit a napojit.

Když problém přetrvává, zasáhněte

Pokud šikana přetrvává, objevují se krvavá zranění a napadená slepice vypadá opravdu zbídačeně, zkuste na den či dva oddělit agresora od zbytku hejna, aby si mohly slepice trochu odpočinout. Proč raději neoddělit šikanovanou slepičku? Je to z toho důvodu, že dříve nebo později byste ji stejně chtěli do hejna zase zařadit. Když oddělíte agresorku, může to snížit její sebevědomí a zmírnit dominanci, navíc si celé hejno na chvíli oddychne a nabere síly.

Je-li napadaná slepička už viditelně v horším stavu (má vytrhané peří, je značně nervózní) a vy nemáte možnost oddělit agresorku, vezměte šikanovanou slepičku několikrát denně stranou od hejna a dejte jí napít a najíst, 3-4 krát denně na pár minut by mohlo stačit, aby se trochu občerstvila a získala ztracenou sílu a sebevědomí. Ona hned pozná, že jste na její straně a můžete tak navázat netradiční přátelství. Potřete jí hřebínek vazelínou a to opakujte každý den (zobák agresorky po vazelíně sklouzne a předejde se tak zranění). Snažte se ji znovu uvést do skupinky, aby jedla s ostatními slepicemi. Zůstaňte jí ale nablízku, aby věděla, že jste tu pro ni, kdyby se něco dělo. To jí dodá určitou jistotu a ve vaší přítomnosti se nebude cítit tak ohrožená.

V každém slepičím výběhu pomůže k většímu klidu co nejvíce rozptýlení a činností, díky kterým se slepice zabaví. Hlávky zelí, klasy kukuřice, hrabání ve slámě, prostě něco, co odvede pozornost od vzájemných rozepří.

Nemoc

Někdy se stává, že slepice začnou reagovat na jednoho člena hejna odlišně, začnou se mu vyhýbat, nebo ho naopak pronásledují. Může to být i tím, že tato slepička trpí nějakým skrytým zdravotním problémem, kterého si na první pohled nevšimnete, ale slepice ho dobře vnímají. Důkladně tuto slepičku prohlédněte, jestli nemá příznaky nemoci nebo třeba parazity. Více o posouzení stavu slepičky najdete v článku Zdravotní stav.

Přepeřování

Přepeřování je proces výměny peří, při kterém může být slepička zranitelnější než obvykle a může tím ztratit svoji pozici v hierarchii hejna, je tišší a stáhne se zpět. Někdy se chová daleko submisivněji než dříve, vydává zvuky, když se k ní někdo přiblíží, ztuhne, nebo běží rychle pryč. Tím uznává své nižší postavení. Takovou slepičku pro jistotu pozorujte, jestli dost jí a pije a jestli jí ostatní zbytečně nezastrašují. Pokud je to potřeba, vezměte ji 2-3 krát denně na 10-15 minut stranou od hejna na místo, kde bude mít neomezený přístup k jídlu a vodě (výživa je v tomto období obzvláště důležitá). Když peří doroste, vše by se mělo vrátit do normálu a ona by měla znovu získat své původní místo v hierarchii.

Spojování skupinek slepic

Nově příchozí slepičky byste měli alespoň týden nebo 10 dní držet v odděleném výběhu, ale na dohled stávajícího hejna. Tohle opatření funguje i jako karanténa, to pokud si berete slepičky z neznámých podmínek (z trhů, z výstavy, převzetí domluvené přes internet). Nové slepičky si během karantény dobře prohlédněte a sledujte, jestli nevykazují známky zvláštního chování – nemoci nebo přítomnosti parazitů. V karanténě je můžete odčervit a zbavit parazitů a neohrozíte tak zbytečně zdraví svého původního hejna.

Co se týče počtu členů ve spojovaných skupinkách, je lepší nechat výhodu pro nově příchozí. To znamená, že když máte například 4 slepičky, je lepší k nim dát řekněme 6 nových slepiček, než když máte 8 původních slepic a dáte k nim 2 nové (v druhém případě jde o větší početní převahu původních a spíše se vyskytne patologické chování a napadání nových slabších jedinců).

Ideální je, když se obě hejna setkají na neutrálním území (mají stejnou znalost prostředí a nikdo není ve výhodě). Dejte novým slepicím příležitost seznámit se s novým domovem a prozkoumat, kde jsou dobré schovky - pro případ, že by se je někdo snažil pronásledovat.

Je-li to možné, přesuňte původní skupinku slepic na nějaké dočasné místo a nové členy nechte nejdřív samotné ve stálém výběhu, aby se v prostoru zorientovali. Tím si trochu zvyknou na svůj nový domov. Jestli je to jen trochu možné, oddělte staré a nové hejno průhledným plotem (pletivem) a nechte slepičky, aby si na sebe přivykly (uvidí se, ale nemohou se napadat). Když se nové slepice trochu zklidni a jsou si v novém domově jistější, můžete zahájit proces slučování.

Můžete si vybrat jeden z těchto přístupů:

  • Začněte tím, že necháte obě hejna sdílet stejný prostor vždy na chvíli během dne, ideální je cca hodinu před setměním, kdy se ptáci už připravují na spánek a věnují se spíše úpravě peří, než hašteření. Postupně prodlužujte dobu, kterou tráví slepice společně. Když máte pocit, že už jsou všichni členové sloučeného hejna na novou situaci adaptovaní, už je nemusíte oddělovat.
  • Další variantou je, že k novým slepicím, které pobývají ve stálém výběhu, přivedete původní obyvatele výběhu, a to v noci, kdy jsou ptáci v útlumu, abyste minimalizovali případné rozbroje.

 

Po první společně strávené noci v kurníku pusťte slepičky ven hned, jak vyjde slunce. Jestli to nestíháte, zatemněte jim kurník (přikryjte okno), abyste je udrželi v klidu, než vstanete a vypustíte do volného prostoru. Drobné šarvátky budou asi tak jako tak probíhat, ale nemělo by to být nic závažného a nový klovací pořádek by se měl během několika dní ustálit.

Jestli vlastníte jen malý kurník a výběh a žádný další prostor pro postupné seznamování jednotlivých skupinek, nedoporučujeme vám brát si další slepice, a to do doby, než jim budete moci poskytnout početní převahu nad stávajícími slepicemi a hlavně dost prostoru a skrýší, kam se může submisivní jedinec ukrýt. Slučování dvou hejn v malém uzavřeném prostoru může být velmi stresující a to nejen pro slepice.

V průběhu celého procesu poskytněte slepičkám co nejvíce míst, kde se budou cítit v bezpečí, pro minimalizaci šarvátek jim nabídněte více krmítek a pítek, aby se mohly pohodlně rozprostřít a nemusely bojovat o zdroje.

Pokud se potýkáte se slepičí agresí, zkuste si přečíst text o fungování slepičího hejna a o tom, jak slepičí agresi předcházet a jak ji případně řešit.

Všechny problémy při vytváření hejna by se měly vyřešit v průběhu dvou týdnů. Pokud ale přetrvávají, obraťte se na zkušené chovatele ve svém okolí.

(Tyto informace jsou převzaty od organizace British Hen Welfare Trust)

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab