Zahraniční zkušenosti a rady

Naši britští kolegové z British Hen Welfare Trust se záchraně slepic z velkochovu a následné adopci věnují již řadu let. Dokázali již úspěšně zachránít téměř 400 tisíc nosnic. Proto velmi doporučujeme se před vlastním osvojením slepic s jejich zkušenostmi důkladně seznámit.

O slepičkách z velkochovu

Zdraví a povaha

Je omyl se domnívat, že jsou všechny bývalé nosnice z velkochovu nemocné. Všechny podstoupily jako kuřátka veškerý proces vakcinace a valná většina dospělých slepic je zdravá a má dobrou snůšku.

Slepice na židli

Některé z nosnice bývají po odebrání z velkochovu pohmožděné, z vlastní zkušenosti ale víme, že když jim dopřejeme klid a odpočinek, brzy se plně zotaví. Slepice bývají méně opeřené. Když adoptujete slepici, která přišla o všechno peří, budete se divit, jak rychle jí nové opeření vyroste.

Hřebínky mají slepice ve většině případů velké, bledé a zvadlé, to je způsobeno teplým prostředím, které v klecích mají. Dopřejte slepičkám volný pohyb, hřebínky se jim zase pomalu zmenší a vybarví do jasně červena.

Uvědomte si, že nikdo nemůže garantovat životnost žádné ze slepic. Některé vypadají zpočátku dobře, ale občas se stane, že i tak brzy po adopci zemřou. Většina z nich ale žije ještě od jednoho do tří let, některé se pak dožívají hodně vysokého věku.

Hybridní druh slepiček je chován pro svoji poddajnost a brzy zjistíte, že jsou mírné, roztomilé, zvědavé a velice přátelské společnice, budou vám klidně jíst z ruky a chodit za vámi po zahradě. A pokud jim to dovolíte, tak třeba i do domu :-)

 

Bydlení

Ubytování pro slepice můžete vytvořit v kůlně, stodole, nebo si můžete koupit či vyrobit samostatný kurník. Musíte se rozhodnout, jestli chcete chovat slepice v menším kurníku s připojeným výběhem a pravidelně je ráno vypouštět a večer zavírat, nebo ve větším kurníku s chráněným výběhem, do které budou mít permanentní přístup.

Nejdůležitější je, aby byly slepičky chráněny před predátory. Pokud je nezabezpečíte, budou stále přitahovat lišky, kuny a další predátory, které vám budou vaše svěřence lovit a odnášet.

Je těžké radit, kolik slepic byste si měli pořídit, většina kurníků má doporučení ohledně počtu ubytovaných kusů. My vždy doporučujeme koupit nebo vyrobit kurník, který pojme více slepic, než se chystáte pořídit.

Krmení (doporučení, upraveno na české podmínky)

Slepice z velkochovů byly celý svůj život krmeny suchou směsí, takže je dobré v tom pokračovat, dokud si nezvyknou na shánění potravy ve volném výběhu. Ideální je směs pro nosnice. Ta poskytuje všechny živiny, které slepice potřebují.

Krmení z ruky

Je dobré, i když ne nutné, dát jim odpoledne malé množství rozemleté kukuřice. Každopádně zmiňované předem namíchané směsi představují plně vyváženou stravu.

Abyste pomohli svým slepičkám se během prvních týdnů zabydlet, je dobré rozmístit po zemi více krmítek a misek s vodou, aby měli všichni ptáci přístup k potravě a pití. Tak docílíte toho, že i méně dominantní jedinci se k jídlu a pití vždy dostanou.

 

Ostatní slepice a kohouti

Nové slepičky je dobré držet odděleně od stávající drůbeže, alespoň po dobu několika týdnů. Zpočátku mají adoptované slepičky malé sebevědomí a mohly by být šikanovány. Většina z nich získá znovu důvěru během pár dní a během dvou týdnů se slepice dostanou do kondice. Pro lepší integraci je dobré, když mohou být obě skupiny zpočátku oddělené, ale zároveň na sebe vidět. I tak se ale nevyhnete hašteření a klování při stanovování nového uspořádání hejna (hierarchie).

Začleňování do hejna

Na začátku je důležité držet slepičky stranou od kohoutů alespoň po dobu jednoho měsíce. Kohout by mohl slepice zranit, protože nemají dost síly, aby ho unesly, a na zádech mohou mít méně peří.

Slepice, které jste si vzali domů, se neznají, protože bydlely každá v jiné kleci. Pro některé chovatele může být zneklidňující koukat se na své slepice, jak si budují hierarchii. Pokud máte problémy s násilím mezi slepicemi, zde jsou nějaké tipy, které můžete vyzkoušet:

  • potřete šikanovaným slepicím hřebínky vazelínou, ostatní slepice pak nemohou zobákem hřebínek uchopit
  • rozmístěte pro slepice ve výběhu nějaké rozptýlení, hlávky zelí nebo kukuřičné klasy umístěné těsně nad hlavou
  • dostatek zdrojů potravy a vody v kurníku zajistí, že bude mít každá slepice přístup k základním potřebám

Slepice brzy pochopí, že existují zábavnější věci než hašteření. Hierarchie by se měla ustálit během dvou týdnů.

Více o založení, případně sloučení hejna ZDE.

Ostatní domácí zvířata

Vaše nové slepice neznají strach a budou vycházet s většinou z vašich zvířat. I tak byste měli být opatrní, když je seznamujete se psy. Nenechávejte slepice se psem o samotě bez dozoru, dokud se neujistíte, že pes slepicím neublíží.

První den svobody

Když si přinesete adoptované slepičky domů, doporučujeme, abyste je dali do kurníku. Pokud je u kurníku malý uzavřený výběh, nechte dvířka do výběhu otevřená, aby si slepice zkusily i pobyt venku. Pokud nemáte výběh uzavřený, musíte si dát pozor, aby se vám slepice nezaběhly. Když je budete držet v bezpečí, brzy se budou cítit jako doma.

Když vypustíte svoje slepice poprvé ven, nejspíš budou potřebovat vaši pomoc s vycházením z kurníku a večerním zalézáním, ale i se zaháněním, když začne pršet. Protože byly vaše slepičky 18 hodin denně pod umělým světlem, bude jim trvat pár dní, než si na nové podmínky zvyknou. Slepice budou spát ze začátku nejspíš na zemi. Nenuťte je sedět na hřadu, mohly by se zbytečně pohmoždit nebo si dokonce zlomit nohu při seskakování z hřadu dolů. Místo toho je nechte, aby postupně nabraly sílu, a brzy zjistíte, že se naučily sedat na hřadu samy. Když jsou dost zdravé na to, aby skočily na hřad, určitě jsou dost zdravé i na to, aby seskočily dolů.

Pravidelná péče o zdravotní stav slepic

Kromě toho, že budou vaše slepice v bezpečí, čistotě a budou dobře krmeny, existují ještě tři pravidelné činnosti, které vám zajistí dobré výsledky.

Odčervení

Doporučujeme odčervovat slepice 3-4 krát do roka. Čím odčervit vám poradí každý veterinář, od něj i přípravek zakoupíte. Není to drahé.

Paraziti

Nejběžnějším drůbežím parazitem je čmelík kuří. Tento drobounký čmelík se v noci živí slepičí krví a během dne žije v hnízdech nebo prostě ve štěrbinách kurníku.

Existuje spousta prostředků proti čmelíkům. Čmelíci, stejně jako blechy, se rozšiřují v teplém počasí a během zimních měsíců vymírají. Pokud nejsou slepice s čmelíky léčeny, v extrémních případech může dojít i k úhynu.

Zdraví

Čím více znáte své slepice, tím spíše si všimnete, když se s nimi něco děje.

Více o tom jak posoudit zdravotní stav slepic ZDE.

(Tyto informace jsou převzaty od organizace British Hen Welfare Trust)

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab