Zahraniční zkušenosti a rady

Naši britští kolegové z British Hen Welfare Trust se záchraně slepic z velkochovu a následné adopci věnují již řadu let. Dokázali úspěšně zachránit téměř 800 tisíc nosnic.

My se jako iniciativa Slepice v nouzi věnujeme záchraně slepic z velkochovu od roku 2015, takže už jsme také nějaké zkušenosti nabrali. Následující text je takový mix zahraničních a našich zkušeností, který vám pomůže objasnit si, co všechno adopce slepiček z velkochovu obnáší.

O slepičkách z velkochovu

Chov slepic může být výzva a zároveň i velmi obohacující zkušenost. Opeřené kámošky se stále častěji stávají právoplatnými členy domácnosti a získávají si naše srdce stejně, jako si ho už dávno získali jiní domácí mazlíčci.

Se vší tou radostí a novými slepičími zkušenostmi přichází ale i zodpovědnost. Každý chovatel slepic by měl zajistit, aby jeho hejno bylo v bezpečí chráněné proti predátory, aby měly slepice kvalitní stravu a čistou vodu, ale také aby netrpěly nějakým zdravotním problémem.

Zdraví a povaha

Je omyl se domnívat, že jsou všechny nosnice vyřazené z velkochovu nemocné. Všechny podstoupily jako kuřátka veškerý proces vakcinace a valná většina dospělých slepic je zdravá a dále snáší vejce.

Když si berete k sobě domů slepičky vyřazené z velkochovu, zvlášť poprvé budete možná překvapeni, jak jsou holky opelichané a celkově vypadají trochu přešle. Hodně záleží na typu velkochovu, ze kterého slepice pocházejí. Slepice z klecového chovu bývají celkově spíše apatické a vyčerpanější než z chovu halového. Míra opeření záleží taky na ročním období.

Slepičky, které my ve Slepici v nouzi předáváme lidem k adopci, jsou sice na první pohled trochu “oškubané“, ale povětšinou plné síly a života. Z vlastní ale i cizí zkušenosti víme, že se adoptované slepičky brzy v novém prostředí zorientují, peří jim doroste a tak nějak celkově vykvetou do krásy.

Co je to za divné hřebínky?

Hřebínky na hlavách slepic jsou většinou velké, bledé a spadlé, protože v teplém prostředí haly slouží k regulaci tělesné teploty. Hřebínky se ale díky pobytu venku časem zmenší a zčervenají.

Jak dlouho s námi slepičky budou?

Nikdo vám nemůže garantovat, jakého věku se adoptované slepice dožijí. Uvádíme, že s vámi můžou žít spokojeně další 1 – 3 roky. Výjimečně se může stát, že přechod do nového prostředí nezvládnou a zemřou, ale naštěstí je to jen cca 1% všech adoptovaných slepiček (platí pro námi zprostředkovanou adopci slepic ze Zlatníků u Prahy).

Pokud je nějaká slepička zraněná, nebo má prostě zdravotní problém, nechá si ji naše kolegyně, co má se slepičkami bohaté zkušenosti, a pokusí se slepičku vyléčit. Jestli jste si adoptovali slepice a vyskytl se nějaký problém, můžete nás kontaktovat buď přes zprávu na facebooku nebo na emailu info@slepicevnouzi.cz, rádi vám poradíme.

Nosnice hybridy

Slepičky chované ke snášení vajec (tedy nosnice) jsou takzvané hybridy (vznikly křížením několika různých plemen). Brzy zjistíte, že jsou milé, zvídavé a přátelské. Když si na vás zvyknou, budou vám zobat z ruky. Když je necháte, budou za vámi chodit jako pejsci až domů.

Bydlení

Ubytování pro slepice můžete vytvořit v kůlně, stodole nebo si můžete koupit či vyrobit samostatný kurník. Nejdůležitější je, aby byly slepičky chráněny před predátory. Pokud je nezabezpečíte, budou stále přitahovat lišky, kuny a další predátory, které vám budou vaše svěřence lovit a odnášet.

Je těžké radit, kolik slepic byste si měli pořídit, většina kurníků má doporučení ohledně počtu ubytovaných kusů. My vždy doporučujeme koupit nebo vyrobit kurník, který pojme více slepic, než se chystáte pořídit (budete tak mít malou rezervu).

Krmení

Slepice z velkochovů byly celý svůj život krmeny suchou směsí, takže je dobré v tom pokračovat, dokud si nezvyknou shánět si potravu samy ve volném výběhu. Ideální je směs pro nosnice.

Krmení z ruky Předem namíchané směsi představují plně vyváženou stravu a poskytují všechny živiny, které slepice potřebují. Abyste pomohli svým slepičkám se během prvních týdnů zabydlet, je dobré rozmístit po zemi více krmítek a misek s vodou, aby měli všichni ptáci přístup k potravě a pití. Tak docílíte toho, že i méně dominantní jedinci se k jídlu a pití vždy dostanou a členové hejna nebudou muset o zdroje soupeřit.

Ostatní slepice a kohouti

Nové slepičky je dobré držet odděleně od stávající drůbeže, alespoň po dobu několika týdnů. Zpočátku mají adoptované slepičky malé sebevědomí a mohly by být šikanovány. Většina z nich získá znovu důvěru během pár dní a během dvou týdnů se slepice dostanou do lepší kondice. Pro pohodovější integraci je dobré, když mohou být obě skupiny zpočátku oddělené, ale zároveň na sebe vidět. I tak se ale nevyhnete hašteření a ozobávání při stanovování nové hierarchie.

Začleňování do hejna

Zpočátku je vhodnější držet slepičky stranou od kohoutů - alespoň po dobu jednoho měsíce. Kohout by mohl slepice zranit, protože nemají dost síly, aby ho unesly, a na zádech mohou mít méně peří.

Slepice, které jste si vzali domů, se neznají, protože bydlely každá v jiné kleci. Slepice z halového chovu sel ale také pravděpodobně neznají, protože jsou jich v halách stovky až tisíce, takže nemají možnost se v takovém množství rozeznat. Pro některé chovatele může být stresující koukat se na své slepice, jak si vytvářejí klovací pořádek. Pokud máte problémy s násilím mezi slepicemi, zde jsou nějaké tipy, které můžete vyzkoušet:

  • potřete šikanovaným slepicím hřebínky vazelínou, ostatní slepice pak nemohou zobákem hřebínek uchopit
  • připravte pro slepice ve výběhu nějaké rozptýlení, třeba hlávky zelí nebo kukuřičné klasy zavěšené těsně nad hlavou
  • dostatek zdrojů potravy a vody v kurníku zajistí, že bude mít každá slepice přístup k základním potřebám

Slepice brzy pochopí, že existují zábavnější věci než hašteření. Hierarchie by se měla ustálit během dvou týdnů.

Více o založení případně sloučení hejna najdete v samostatném textu. O předcházení a řešení slepicí agrese se dočtete v článku na blogu.

Ostatní domácí zvířata

Vaše nové slepice budou nejspíš vycházet s většinou z vašich zvířat. I tak byste měli být opatrní, když je seznamujete se psy. Nenechávejte slepice se psem o samotě bez dozoru, dokud se neujistíte, že pes slepicím neublíží.

První den svobody

Když si své holky přivezete domů, dejte je do kurníku. Pokud máte nějaký oplocený výběh, nechte jim dveře z kurníku otevřené, ať si mohou samy vylézt, až to uznají za vhodné. Pokud žádný plot kolem výběhu nemáte, dejte pozor na to, aby se vám slepice neztratily. Bude jim trvat pár dní, než se v novém prostředí zorientují a pochopí, že tohle je jejich nový domov.

Možná budete muset svoje nové slepice naučit, že ráno mají vylézt z kurníku ven a večer se zase pěkně do kurníku schovat. Tohle do té doby neznaly, takže potřebují nějaký čas, aby si na nový režim zvykly. Je potřeba na ně dohlídnout, aby se každý večer do kurníku vrátily a nezůstali spát někde pod širákem.

Nejdřív budou možná spát na zemi, ale zkuste je vždy vysadit na hřady, aby si na hřadování navykly. Za chvíli to pochopí a budou si na hřady lézt samy.

 

Pravidelná péče o zdravotní stav slepic

Kromě toho, že budou vaše slepice v bezpečí, čistotě a budou dobře krmeny, existují ještě tři pravidelné činnosti, které vám zajistí všeobecnou slepičí pohodu.

Odčervení

Slepice doporučujeme odčervovat 3-4 krát do roka. Čím odčervit vám poradí každý veterinář, od něj i přípravek zakoupíte. Není to drahé.

Paraziti

Nejběžnějším drůbežím parazitem je čmelík kuří. Tento drobounký roztoč se v noci živí slepičí krví a během dne žije v hnízdech nebo prostě ve štěrbinách kurníku. Existuje spousta prostředků proti čmelíkům. Čmelíci, stejně jako blechy, se rozšiřují v teplém počasí a během zimních měsíců vymírají. Pokud nejsou slepice s čmelíky léčeny, v extrémních případech může dojít i k úhynu.

Zdraví

Čím více znáte své slepice, tím spíše si všimnete, když se s nimi něco děje. Jak posoudit zdravotní stav slepice najdete v samostatném textu Zdravotní stav.

 

(Některé informace byly převzaty od organizace British Hen Welfare Trust)

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab