Blog

Hřady pro slepice

ZPĚT

K čemu jsou dobré hřady?

Předci slepic jsou ptáci z džungle a v noci běžně hřadují na stromech ve větvích. Slepice mají toto chování vrozené, takže je možné, že i ty vaše se budou chtít večer usadit na nějakém stromě a tam odpočívat až do rána. Z bezpečnostních důvodů ale nedoporučujeme nechávat svoje slepičky přes noc mimo kurník.

Díky hřadům nespí slepice na podlaze, nešpiní si tedy peří výkaly, ale slepičince padají dolů pod hřady. Proto nesmí být hřady nad sebou, aby na sebe slepice v noci nekálely. Hřady slouží i jako únik před agresory a vyjadřují také hierarchii v hejnu (čím výš slepice hřaduje, tím vyšší má v hejnu postavení). Bylo zjištěno, že pokud je slepičkám bráněno v hřadování, jsou více neklidné.

Jak rozmístit hřady v prostoru?

Horizontální rozestup jednotlivých bidýlek by měl být cca 45 cm. Pokud zvolíte hřady typu žebřík, úhel mezi hřady by neměl být větší než 45° a jednotlivé hřady by měly být od sebe vzdáleny 36 cm horizontálně i vertikálně. Rozhodně je dobré navrhnout na kraji hřadů plošinu s příčnými zarážkami, aby mohly slepice pohodlně přecházet mezi jednotlivými úrovněmi hřadů.

Co se týče délky hřadu, doporučujeme počítat cca 20-25 cm na jednu slepičku.

Jaký tvar hřadu? Záleží na tom vůbec?

Ano, záleží a možná více, než byste si mysleli.

Tvar tedy průřez a jednotlivé rozměry bidýlka ovlivňují to, jak si pták během spánku odpočine. Špatně zvolené hřady můžou zapříčinit i otlaky slepičích nohou a deformaci prsní kosti.

Když slepice na hřadu stojí, je vyvíjen tlak na její nohy, když slepice sedí (tedy jako v noci při spaní), tlak se rozděluje mezi plochu nohou a prsní kosti.

Hřadování slepice

Na tohle téma byly dělány i výzkumy a přišlo se na následující:
>>> Pokud slepice na hřadu stojí, je nejvhodnější tvar bidýlka oválný naležato.
>>> Pokud na něm ale převážně sedí v noci a spí (tak se děje v běžném domácím chovu), je ideálním průřezem hranol se zaoblenými (sraženými) hranami.

Proč mají být hrany zaoblené?

Jednoduše kvůli eliminaci otlaků. Když máte koupené latě, stačí hranu trochu srazit do obloučku.

Průměr bidýlka

>>> Když mají hřady moc malý průměr, slepice na nich musí daleko více balancovat. Když jsou ale příliš široké, slepice je nemůže uchopit a zafixovat svoji polohu. Strana hranolu má 44 mm, jiné zdroje uvádějí preferovanou šířku 4-6 cm.

 Tvar hřadů

Pokud by vás tohle téma zajímalo detailněji, můžete si pročíst studii na téma animal welfare a slepičí hřady (viz zdroje pod článkem), ve které je popsaný experiment zjišťující, jaký druh hřadu je pro slepice nejpohodlnější. Slepicím byly nabídnuty tři průřezy (ovál, kulatý, čtverec se zaoblenými hranami) a tři různé velikosti a byl sledován tlak, který slepice na povrch hřadu vyvíjejí.

Tlak na hrudní kost v závislosti na průřezu – sedící slepice
nejvyšší tlak kulatý > oválný > nejnižší tlak čtvercový zaoblený průřez

Velikost plochy, kterou se slepice hrudní kostí dotýkají hřadu
nejmenší plocha kulatý < oválný < nevětší plocha kontaktu čtvercový zaoblený

Čím menší plochou se slepice dotýká, tím větší je síla, kterou se o hřad opírá. To souvisí se zmiňovaným problémem deformací hrudních kostí, větší tlak může kost postupně modifikovat.

 

Co se zdá hrozně jednoduché – bidýlko pro ptáka – může být občas docela věda. Původní slepice žijící v džungli si mohly vybrat hřady dle libosti, u domestikovaných slepic ale vy určujete, na čem budou v noci spát, takže je dobré zvolit správnou velikost a tvar.

 

Autorka článku: Markéta Nováková

Zdroj informací: studie T.Pickel, L.Schrader, B.Scholz: Pressure load on keel bone and foot pads in perching laying hens in relation to perch design, článek Effects of perch design on behaviour and health of laying hens, článek Chicken coop roosts: are your chickens getting the best?, článek http://blog.chickenwaterer.com/2014/08/make-perfect-perch-for-your-chickens.html

Fotografie převzatá z: http://blog.chickenwaterer.com/2014/08/make-perfect-perch-for-your-chickens.html

ZPĚT

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab