Blog

Slepice jsou chytré

ZPĚT

Překlad zajímavého článku Chickens Are Smart (and Yes, They Can Suffer), který pro sentientmedia.org napsala Jennifer Mishler, původní anglický text najdete zde: https://sentientmedia.org/are-chickens-smart/

 

Slepice jsou chytré (a ano, i ony dokážou trpět)

Slepice jsou lidmi obecně považovány za ne úplně chytré. Tento prvoplánovitý soud je vyřknut bez většího přemýšlení a možná souvisí s lidským pohledem na drůbež jako na “hospodářská“ zvířata chovaná na maso a na vejce. Drůbež tvoří celosvětově 95 % všech živých tvorů chovaných ke konzumaci. V USA je 99,9 % kuřat chovaných na maso (takzvaných brojlerů) drženo v uzavřených prostorech průmyslových velkochovů (dle Institutu Sentience).

Americký populárně vědecký časopis Scientific American mluví o inteligenci slepic jako o “překvapující a senzační“, protože: „Slepice jsou chytré a chápou svět, ve kterém žijí, což vyvolává poměrně znepokojivé myšlenky vzhledem k tomu, jak s nimi zacházíme ve velkochovech.“

Dr. Lori Marino, neurovědec, který studuje poznávací schopnosti, emoce a chování slepic, přistupuje k odvěké otázce, zda jsou slepice chytré, zcela unikátně. V roce 2017 řekl časopisu Mental Floss: „Neexsituje moc vědeckých prací, které by se věnovaly studiu slepičího vnímání, protože když předpokládáte, že někdo danou vlastnost nemá, nebudete ji zkoumat. Ty studie, které ale realizovány byly, jsou velmi přesvědčivé.“

Co lidé vědí o slepičí mysli? Jak moc jsou tito ptáci chytří a co asi cítí a co si myslí?

Jsou slepice vlastně vůbec chytré?

Jsou zvědavé

Slepice jsou zvídavé, vnímají a předávají ostatním informace o tom, co se kolem nich děje. Dr. Chris Evans, profesor psychologie z Macquarie University, studoval komunikaci slepic a říká: „Slepice dokážou s pozoruhodnou přesností zaznamenat zásadní události ve svém okolí, jako je třeba přítomnost určitého druhu predátora, nebo nález zdroje potravy.“

Dokážou být manipulativní

Slepice se dokážou chovat velmi příkladně, ale stejně jako ostatní zvířata, i ony jsou schopné vzájemné manipulace a klamání. Dr. Marino píše: „Kohouti občas ohlašují zvukem nález potravy, i když ale žádné jídlo nenašli. Toto chování slouží k přilákání samiček, které přijdou blíže a kohout je pak pojme za své a bude si je bránit proti jiným samcům (Gyger a Marler, 1988). Slepice si samozřejmě osvojují protistrategie a časem přestávají reagovat na ty kohouty, kteří je svolávají příliš často, i když žádnou potravu nenašli (Evans, 2002). Tento druh sociální strategie – podvod a reakce na něj – jsou nápadně podobné stejnému komplexnímu chování, které se vyskytuje u savců včetně primátů.“

Rychle se učí

Slepice se učí velmi rychle i v porovnání s lidmi. Autorka studie “The Intelligent Hen” Dr. Christine Nicol píše, že: „Slepice jsou schopné zlepšovat dovednosti a rozvíjet takové schopnosti, jejichž zvládnutí by dítěti trvalo měsíce či roky.“ A to včetně chápání množství objektů až do pěti kusů, vnímání toho, že předmět existuje, i když ho zrovna nevidím, a porozumění takovému konceptu, jako jsou třeba základy statiky.

Zvládnou základní počty

Stejně jako jiná zvířata a mimo jiné také šimpanzi, i slepice zvládají základy aritmetiky. Dr. Marino píše: „Slepice chápou množství a stejně jako další zvířata mají základní pojem o počtu.“

Studie zveřejněná v roce 2009 dokonce zjistila početní schopnosti u čerstvě narozených kuřátek a dospěla k závěru, že: „I při absenci nějakého konkrétního tréninku kuřátka spontánně rozlišovala mezi počtem dva a tři a v obou případech preferovala větší soubor podnětů.“

Jsou schopné sebekontroly

Studie z roku 2005 dokázala, že slepice předvídají události a obávají se budoucnosti. Dokážou také projevit sebekontrolu. Studie zjistila, že když byla slepicím nabídnuta malá okamžitá odměna, slepice počkaly raději delší časový úsek na větší odměnu.

Autor studie Dr. Siobhan Abeyesinghe poznamenal, že: „Zvíře, které dokáže předvídat nějakou událost, může být trochu ve výhodě, je ale schopné očekávání, tím pádem je zranitelnější v případě změny plánu, je náchylné k frustraci a úzkosti. Typy mentálních schopností zvířete určují, jak bychom s těmito tvory měli zacházet a co bychom měli dělat, abychom minimalizovali jejich psychický stres.“

Jsou si vědomé samy sebe

Slepice mohou předvídat a obávat se budoucnosti, což může souviset s jejich sebekontrolou. Marino píše: „Sebekontrola může být spojena také s rozvinutím sebeuvědomění (Genty et al. 2004) a autonomie – schopnosti přemýšlet o věcech do budoucna a schopnosti volby.“

Poznají slepice své majitele?

Slepice dokážou rozeznat až 100 různých tváří a bylo zjištěno, že tyto tváře si umí spojit s pozitivními nebo negativními zkušenostmi. Slepice projevují lásku a náklonnost lidem, kteří o ně pečují, a určitě si tyto známé tváře pamatují - i to, jak s nimi tito lidé zacházejí.

Mají slepice rády mazlení?

Jednotlivé slepice, stejně jako lidé a jiná zvířata, jsou jedinečná stvoření a mají různé preference. Mnoho slepiček má rádo mazlení, pokud jsou na kontakt s lidmi zvyklé. Občas dokonce předou podobně jako kočky. Někdy si dokážou i v prostředí, jako je třeba velkochov, kde nejsou úplně vhodné podmínky pro život, užít interakci s nějakým člověkem, který je k nim přátelský.

V krátkém filmu nazvaném We Animals fotografka Jo-Anne McArthur navštíví farmu s kuřaty - brojlery. Říká: „Zajímá mě, jak budou tahle kuřata reagovat, když zjistí, že jim nechci ublížit. Přestanu natáčet, sednu si a dám kameru na zem. Nejdřív jsou všichni stále dost opatrní. Statečnější ptáci se ale brzy pomalu přibližují. Jsou zvědaví. Za chvíli se ocitám obklopená mořem kuřat.“

Kuřátka začnou brzy šplat na její klín. McArthur, která natáčela kuřata jak v průmyslových velkochovech, tak v bezpečí zvířecích azylů, říká směrem k jednomu kuřátku: „Tenhle pták nikdy nezažil mazlení, ale miluje to, a já si myslím, že se jim to prostě líbí. Kuře se mi usazuje na ruce. Teď si začíná rovnat peříčka, protože se mu líbí to, co dělám.“

Jsou to individuality

Nejsou to jen členky hejna bez tváře, slepice jsou individuality s jedinečnou osobností. Dr. Marino píše: „Existuje velké množství neoficiálních důkazů o jedinečnosti slepic, tyto příběhy jsou vyprávěny zvířecími azyly, malými farmami a lidmi, kteří chovají slepice na svých zahrádkách. Slepičí mámy vykazují řadu individuálních osobnostních rysů, které dle všeho ovlivňují chování jejich kuřátek.“

Slepice se vnímají jako individuality i navzájem. Dr. Marino zjistila, že slepice „jsou schopné rozpoznat jedna druhou v rámci skupiny, stejně jako jsou schopné udržovat skupinovou hierarchii a vnímat zařazení každého člena.“ Dodává, že „slepice nejen že rozlišují, kdo je a kdo není členem hejna, ale rozlišují také mezi jednotlivými členy své skupiny.“

Slepičí mámy chrání svoje kuřátka

Stejně jako mámy u ostatních živočišných druhů, i slepice si velmi dobře chrání své potomky. Studie z roku 2013 ukazuje, že slepičí mámy chrání svoje kuřátka, pokud jsou v ohrožení, a to nejen v případě, že kuřátka vykazují známky stresu, ale i jen ve chvíli, kdy jejich máma cítí, že jim může nějaké nebezpečí v budoucnu hrozit.

Autoři studie uváději: „Když si mámy slepice uvědomují možné nebezpečí, které hrozí potomkům, zvyšují mateřské zvukové projevy, více chodí a méně se věnují samy sobě, a to nezávisle na tom, jak kuřátka na situaci reagují. Slepicím se vlivem stresu zvyšoval krevní tlak pouze v případě, že jejich vnímání situace bylo v souladu s reakcí kuřátek. Chování kuřátek bylo ovlivněno očekáváním mámy slepice. Pokud byla slepičí máma v prostředí, které si spojovala s nebezpečím, všechna kuřátka vydávala více zvuků a méně se věnovala péči o sebe.“

Zdají se jim sny

Slepice zažívají REM fázi spánku. I když stejně jako u jiných druhů zvířat nedokážeme zjistit, o čem sní, vědci věří, že se jim sny opravdu zdají.

Jsou empatické

Slepice si vzájemně projevují empatii, což znamená, že chápou to, co ten druhý cítí nebo prožívá. Slepičí máma vykazuje známky stresu, pokud jsou ve stresu i její kuřátka.

Mají slepice paměť?

Co se týče paměti, máme tendenci přeceňovat slony, protože ti mají přece sloní paměť. I slepice mají ale pozoruhodnou schopnost pamatovat si věci. Experimenty dokazují, že slepice si pamatují objekty, které jim zmizely z očí.

Jak můžu zjistit, jestli jsou moje slepice šťastné?

Návod od Farm Animal Welfare Council, který ustanovil normu známou jako Five Freedoms (Pět svobod), což jsou následující:

Osvobození od hladu a žízně
Osvobození od nepohodlí
Osvobození od bolesti, zranění a nemoci
Svoboda projevit své přirozené chování
Osvobození od strachu a utrpení

Vyšetřování v utajení ale odhalilo, že i na farmách s vysokými welfare standardy dochází k utrpení slepic a některé se dokonce nedožijí porážky.

Odbornice na welfare zvířat v rozhovoru pro The Conversation píše: „Je mnoho způsobů, jak rozpoznat, jestli slepice trpí. Abychom ale vytvořili opravdu kvalitní prostředí pro brojlery chované ve velkochovech, odborníci musí najít nějaký způsob, jak měřit i míru spokojenosti slepic.“

Jaké jsou tedy známky toho, že jsou slepice opravdu šťastné? Baxter píše: „Chování připomínající hru bylo u drůbeže poprvé popsáno v 50. a 60. letech 20. století, kdy vědci podávali detailní zprávy o škádlení, skotačení a běhání za jídlem u mladých ptáků. V následujících letech bylo toto chování přejmenováno na agresivní chování a běhání s mávání křídly. To se stalo pravděpodobně kvůli všeobecné neochotě vědců připisovat ptákům emoce nebo vědomí si něčeho. Ale toto chování dobře zapadá do zavedených definic zvířecích her a to, že se vyskytují i u moderních brojlerů, může být hledaným ukazatelem toho, že i oni jsou schopní prožívat štěstí.“

Abychom pochopili chování slepic, nemusíme se spoléhat na nějaké směrnice. Lidé, kteří navazují se slepicemi blízký kontakt (často se jedná o slepičky ze zvířecích azylů) se běžně setkávají s tím, že slepičky vrní, když jsou šťastné, jak už se píše výše.

Cítí slepice bolest?

Stejně jako lidé a ostatní zvířata jsou slepice schopné cítit bolest. Zpráva s názvem “Pain Issues in Poultry“ publikována v odborném časopise Applied Animal Behavior Science uvádí: „Receptory, které reagují na bolest, byly identifikovány a popsány v mnoha částech slepičího těla včetně zobáku, úst, nozder, kloubů a šupinaté kůže na nohou. Stimulace těchto receptorů vyvolává u slepic podobnou kardiovaskulární reakci a změny v chování, jako se vyskytují u savců a které svědčí o schopnosti vnímat bolest.“

Autoři pokračují: „Fyziologické a behaviorální experimenty odhalily, že ptáci prožívají akutní bolest při zkracování zobáků v případě kuřátek, při omezování pohybu, klování peří nebo ve znečišťeném prostředí. Daleko větším problémem v rámci welfare zvířat je pak chronická bolest, protože ta může trvat v řádu týdnů až měsíců. Možné chronické bolesti mohou být z důvodu zkracování zobáků u starších ptáků, problémů s běháky u brojlerů nebo zlomenin kostí u nosnic.“

Brojlerová kuřata jsou vyšlechtěna tak, aby velmi rychle rostla a aby byla zabita ve věku cca 45 dní, a studie ukazuje, že ptáci tímto nepřirozeně rychlým růstem trpí. Nedávná studie z Global Animal Partnership došla k záveru, že kuřata chovaná kvůli svému rychlému růstu „měla nižší úroveň aktivity, horší ukazatele pohyblivosti, méně zdravé nohy a kolenní šlachy, vyšší biochemické znaky poškození svalů, vyšší míru svalových myopatií a potenciálně nepřiměřený vývoj orgánů.“ Zpráva uvádí: „Rychlý růst spojený se zvýšenou produkcí svaloviny je spojený se špatnou úrovní welfare zvířat.“

Jsou slepice podobné našim domácím mazlíčkům?

Slepice jsou v některých oblastech velmi podobné zvířatům, o kterých smýšlíme jako o domácích mazlíčcích. Stejně jako ostatní zvířata, i slepice jsou jedinečné individuality s různými osobními vlastnostmi, často jsou zvídavé, hravé a přítulné.

V roce 2017 vyslovil časopis Guardian otázku: „Staly se slepice opravdu našimi novými psy?“, protože lidé ve Velké Británii začali chovat slepice stále častěji jako své domácí mazlíčky. Podobný nárůst popularity slepic byl paralelně zaznamenán v USA, kdy L.A. Times nazval chov slepic jako „jeden z nejrychleji rostoucích koníčků“. Protože mají ptáci jiné potřeby než ostatní zvířata, která se běžně chovají jako domácí mazlíčci, časopis Times také upozorňoval, že „slepice často trpí, protože lidé moc nevědí, jak se o ně starat.“

Jsou slepice chytřejší než psi?

Slepičí inteligence soupeří s inteligencí psů, což jsou pozoruhodně chytrá zvířata, která nazýváme nejlepšími přáteli člověka, ale slepice jsou zároveň chytřejší než batolata.

Lepší svět pro slepice

Důkazy o tom, že jsou slepice chytré a jsou schopné cítit bolest a prožívat utrpení, jsou dost zdrcující. Přesto my lidé chováme a zabijeme každý rok na miliardu těchto zvířat. Možná, že stále ještě nejsme schopni vidět tato zvířata jako vnímající tvory. Dr. Lori Marino věří, že abychom porozuměli slepičímu intelektu, musíme je začít zkoumat z jiného úhlu pohledu.

Pro časopis Mental Floss řekl, že: „Většina energie, která byla vložena do zkoumání slepic, ryb a skotu, měla za cíl přijít na to, jak tato zvířata donutit, aby snášela víc vajec, rostla rychleji nebo se navzájem neklovala. Je to všechno velmi účelové a často to přehlíží to hlavní. Slepice jsou zvířata, která mají vlastní historii evoluce a adaptace stejně jako šimpanzi, psi nebo lidé. Jsou to živí tvorové. A přinejmenším by bylo dobré, kdybychom k nim přistupovali jako ke zvířatům se svými vlastními právy.“

ZPĚT

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab