Blog

Slepičí smysly

ZPĚT

Někdo si možná ještě myslí, že jsou slepice hloupé, ale my, co slepice chováme, tak víme, že slepice mají pod čepicí. Kromě toho, že jsou chytré, mají i skvělé smysly. Ano, je to tak, slepice mají všech pět pohromadě a dnes si povíme, co a jak vnímají a v čem se jejich smysly liší od těch lidských.

Slepičí zrak

Slepičí zorné pole je až 300°, má to ale háček, pouze na úzké části vidí do hloubky (místo, kde se zorné úhly obou očí překrývají). Kromě receptorů na červenou, modrou a zelenou barvu vnímají slepice i ultrafialové světlo.

Viditelné záření pro člověka versus pro ptáky

Slepičí zrak

Slepičí sluch

Má slepice uši? Samozřejmě! Ale kde je vlastně má? Kousek za okem nad ušním lalůčkem. Slepice slyší menší rozsah zvuků než člověk. Cítí ale navíc vibrace přenášené ze země. Tohle rozšířené vnímání využívají k odhalení predátorů ve tmě. Další výhodu mají v tom, že jejich tělo dokáže obnovit poškozené sluchové buňky.

Slepičí uši

Slepice spolu komunikují slepičí řečí, mají různé výrazy pro pozdrav, varování, poplach (zvlášť pozemní a zvlášť výškový), upozorňují na snesené vejce a dávají si dobrou noc. Používají i odlišné zvuky pro pojmenování různých osob nebo zvířat.

Vnímají slepice chuť jídla?

Zatímco lidé mají 8 až 10 tisíc chuťových pohárků, slepice jich mají jen kolem 350. Cítí slané, kyselé i hořké. Nemají prý ale receptory na sladkou a pálivou chuť. Jak jste si ale nejspíš všimli, jídlo si vybírají spíš podle tvaru, velikosti a barvy. V případě hmyzu nebo různých bezobratlých bleskově reagují na pohyb. Jsou schopné ulovit i ještěrku nebo myš, to díky svému zraku a dobrému postřehu.

Slepičí zobák

Zobák je pro slepici to, co pro člověka ruce. Slepice dokáže zobákem rozlišit tvrdý/měkký materiál, hrubý/hladký povrch, teplo/chlad. Slepice zkoumají pomocí zobáku své okolí, sbírají potravu a pečují o své peří. Ve středu zobáku je kost, ta je obalená zrohovatělou tkání, která je ke špičce zobáku pevnější.

3D model slepičí lebky

3D model slepičí lebky

Slepičí hmat

Slepice nemá ruce, ale ke zkoumání svého okolí používá zobák a nohy. Hrabání a ozobávání předmětů neslouží pouze k získávání potravy, ale i k získávání informací o prostředí, ve kterém slepice žije, a pro jeho monitoring.

Slepičí čich

Slepice mají dobrý čich, ale ne tak dobrý jako třeba savci. Svůj čich používají při hledání potravy nebo při rozeznávání jednotlivých členů hejna. Cítí například i vysokou koncentraci čpavku nebo oxidu uhličitého a je jim to nepříjemné.

Slepice nozdra

ZPĚT

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab