Vajíčkový velkochov - typy chovů

Podrobnější popis rozdílů mezi jednotlivými způsoby chovu nosnic

 V České republice  přibližně 84% komerčních velkochovů využívá klecovou technologii. V roce 1999 přijala Rada EU směrnici 1999/74/ES, která od 1.1.2012 zakazuje chov nosnic v konvenčních bateriových neobohacených klecích ve všech zemích EU.Mimo EU se ale stále běžně používají.

V konvenčních neobohacených klecových chovech jsou nosnice natěsnané v holých klecích s životním prostorem cca jedné strany telefonního seznamu. Klece jsou uloženy v dlouhých řadách v minimálně třech patrech nad sebou, v tzv. bateriích.  Baterie jsou umístěné v halách s umělých intenzivním osvětlením, které svítí až 17 hodin denně, protože světlo podporuje snášení vajec. Zde slepice žijí asi jeden rok, krmí se medikovanými krmnými směsmi a za celý život nespatří přirozené světlo či trávu. Nemají možnost rozvíjet žádnou ze svých přirozených potřeb, jako je hrabání, klování, hnízdění nebo protřepávání křídel a čištění peří. Po jednom snáškovém období se celá hala vyskladní a slepice se převezou na jatka. Během této manipulace mnohé z nich utrpí zlomeniny dlouhých kostí, které jsou velmi křehké díky nucenému nedostatku pohybu a vyčerpání dlouhým snáškovým obdobím.

V tzv.obohacených klecích, jejichž používání není ani v EU nijak časově omezeno, má každá nosnice 50 cm2 (plocha třech krabiček zápalek) prostoru navíc. Kromě toho je v klecích malý prostor pro popelení, hnízdění a hřadování. Bohužel jde pouze o „kosmetické“ úpravy, které nosnicím nepřinášejí skutečnou změnu k lepšímu. V ČR se již nesmí konvenční klece používat, ale například v Polsku jsou tyto neobohacené klece stále běžné.

Chovy v halách na hluboké podestýlce poskytují nosnicím při dobrém managementu uspokojivé životní podmínky. Mohou se volněji pohybovat, mohou projevovat přirozené chování jako je hrabání, popelení, obrušování drápů. Mají také k dispozici hřady a snášková hnízda. Nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v halách bez možnosti pobytu venku.

Chovy s venkovním výběhem se od předchozího typu liší možností pobytu venku, což značně zlepšuje celkovou životní pohodu nosnic.

Chovy ekologické či bio-chovy jsou z hlediska pohody nosnic nejpříznivější. Chovatelé v takových chovech musí plnit přísné podmínky pro udělení certifikátu Bio ve všech aspektech chovu a podléhají pravidelným kontrolám. Jelikož se obecně v ekologických chovech klade důraz na co největší přirozenost života zvířat, samozřejmě zde mají nosnice možnost pobytu ve výběhu (plocha min. 2,5 m2/slepici), mohou snášet vejce do hnízda, v halách je podestýlka (max. 12 slepic/ m2) a hřady. Většina krmení pochází z ekologického zemědělství.

  Více o značení vajec dle jednotlivých typů velkochovu ZDE.