Ocenění Šance pro slepice

V době založení naší iniciativy jsme byli hodně naivní. Mysleli jsme si, že lidé ve velkochovech budou rádi, když jim pomůžeme v tom, aby co nejvíce slepiček, které je dobře živí, dostalo šanci prožít druhou část svého života na zahradách, kam přirozeně patří. Opak byl ale pravdou, setkali jsme se s nezájmem a odmítáním.  Nouze nebyla i o „doporučení“, ať si hledíme svého.

Až jsme narazili na pana Dvořáka, majitele Statku Dvořák v pražských Zlatníkách. Ten nejen projevil upřímnou radost, že ty jeho „holky“ nepůjdou na jatka a že všechny dostanou druhou šanci na další život, ale začal nám i aktivně pomáhat v nelehkých začátcích.

Po 2 letech spolupráce jsme se společně domluvili, že nastal čas motivovat i další chovy, aby se upřímně snažily zlepšovat podmínky slepiček v chovech a minimalizovat počet slepic posílaných na jatka.

Tak vzniklo ocenění Šance pro slepice, které začíná udělovat naše organizace velkochovům při plnění stanovených kritérii. Kritéria ocenění i oceněné chovy najdete níže na této stránce.

Věříme, že značka „Šance pro slepice“ na krabičkách vajec bude snadným vodítkem pro ty kupující, kteří nechtějí kupovat vajíčka, která snášejí slepičky, jejichž život velmi pravděpodobně končí zbytečně na jatkách. A zvýšený zájem kupujících bude jistě motivovat velkochovy lépe, než naše morální apely a prosby.

Petr Dobrý, koordinátor - Hnutí DUHA Střední Čechy.

Vzhled loga ocenění a textu, který mohou oceněné chovy používat i na svých krabičkách s vajíčky:

 

Kritéria pro udělení ocenění Šance pro slepice

  • aktivní snaha majitele chovu o umístění maximálního počtu vyřazovaných slepic do soukromých chovu na zahradách. To předpokládá:
  • Informování veřejnosti na webových stránkách velkochovu s několika měsíčním předstihem o termínech prodeje slepiček i s informací o jejich stáří
  •  prodejní cena za slepici je stanovena min. srovnatelná s běžnými prodejními cenami ostatních chovů
  • odběr slepiček veřejnosti v chovu je možný min. několik dnů, případně týdnů, vč. min. jednoho víkendu
  • spolupráce s Iniciativou Slepice v nouzi

- chov s předstihem několika měsíců informuje Iniciativu o prodeji, aby tento mohl být inzerován i komunikačními kanály iniciativy

- pokud Iniciacitiva bude schopna pomoci s umístěním všech, nebo většího množství slepiček z chovu (jen v případě, kdy je velkochov není schopen prodat sám, umožní lidem z Iniciativy jejich nakládku v dohodnutých časech i o víkendu

  • chov ve svém chovu samozřejmě dodržuje běžné chovatelské standardy, ale snaží se i nějakým způsobem chovaným slepičkám podmínky vylepšit, nad rámec veterinárních předpisů (plocha na jednu slepičku, strava…)

            - chovatel informuje Iniciativu o podmínkách chovu a umožní lidem z iniciativy přístup dle dohody

  • chov prošel závěrečnou veterinární prohlídkou před prodejem slepic veřejnosti
  • Ocenění není určeno pro klecové velkochovy

Doba platnosti:

Ocenění se uděluje nejprve na zkušební domu 1 roku, následně vždy na 2 roky, pokud není dohodnuto jinak. Informace o jeho získání bude umístěna na speciálním webové stránce Šance pro slepice i na webu chovu.  Chovatel může využívat jednotné logo Šance pro slepice na svém webu i na krabičkách vajíček z takto certifikovaného chovu, nikoliv však na krabičkách s vajíčky, které překupuje z jiného chovu. V případě, že dojde k porušení těchto dohodnutých podmínek, může Iniciativa toto ocenění po předchozím upozornění odejmout. V takovém případně nevzniká chovateli žádný právní nárok na používání ocenění a loga v jakékoliv formě. 

Oceněné chovy:

Statek Dvořák

Něco o chovu: Statek si pro svůj podestýlkový chov slepičky sám odchovává. Má to hned několik výhod: kuřičky znají od prvního dne a tak nemusí absolvovat náročný transport. S podestýlkovým chovem začali v roce 2010 a zařadili se mezi chovatele s malou produkcí s individuálním přístupem ke zvířatům. V podestýlkovém chovu mají slepice volnost pohybu. Aby podpořili jejich přirozené potřeby, zpestřují jim den čerstvě nasekanou trávou, senem, slámou, pískem a někdy i pokáceným stromkem. Statek Dvořák se věnuje i odchovu nosnic i kohoutů, které následně prodává malochovatelům.  Více na www.nosnice.cz